บอร์ดบินไทยหารือเลิกจ่ายภาษีให้พนักงาน

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 06:41 น.
บอร์ดบินไทยหารือเลิกจ่ายภาษีให้พนักงาน
ประจิน นั่วหัวโต๊ะ ประชุม บอร์ดการบินไทย เล็งเลิกจ่ายภาษีให้พนักงาน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ในฐานะประธานบอร์ด การบินไทย เป็นประธาน หลังจากที่พล.อ.อ.ประจินได้หารือถึงแผนยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ปัญหาการบินไทย ที่ได้มีการจัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่กองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสรุปเป็นกลยุทธ์การทำงาน 8 ด้าน และได้นำกลยุทธ์ดังกล่าวมาจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเบื้องต้นจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับลดค่าใช้จ่าย ชะลอการลงทุนไว้ก่อน เพื่อให้บริษัทการบินไทยเกิดสภาพคล่องสูงสุดแล้วยังมีมติ 2 เรื่อง

ประเด็นแรกคือ ให้ฝ่ายบริหารชะลอเรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินใหม่ แต่การจัดซื้อเครื่องบินที่เป็นเรื่องผูกพันมาก่อนหน้านี้ก็ให้ดำเนินการต่อไป

ประเด็นที่สอง พล.อ.อ.ประจิน ได้มอบหมายให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะรองประธานบอร์ด เป็นประธานการประชุมพิจารณาเรื่องจ่ายภาษีแทนพนักงานว่า ควรยุติภาระนี้ลงหรือไม่ หลังจาก คสช.มีคำสั่งระงับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารของคณะกรรมการบริษัทเพื่อลดภาระบริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต