รร.เซ็นทาราแกรนด์เปิด1มิ.ย.

วันที่ 24 พ.ค. 2553 เวลา 14:28 น.
CENTELเผยรร.เซ็นทาราแกรนด์-บางกอกคอนเวนชั่นฯแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดให้บริการได้ 1 มิ.ย.นี้ นาย รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในเบื้องต้นส่วนของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู่หลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด แต่จำเป็นที่จะต้องสำรวจและทำการทดสอบระบบต่างๆ รวมทั้งการทำความสะอาดฝุ่นละออง และกลิ่นควันให้เรียบร้อย โดยคาดว่าโรงแรมจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553