บินไทยเที่ยวทีจี507จากการาจีถึงไทย

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 18:39 น.
การบินไทยรายงานเที่ยวบินที่ ทีจี 507 ทำการบินกลับมายังกรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากยังมีความไม่สงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติการาจี (Jinnan International Airport) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทำให้เที่ยวบินที่ ทีจี 507 ของการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ – การาจี – มัสกัต มีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 14.10 น. และจะถึงการาจีเวลา 17.10 น. (เวลาท้องถิ่น) มีความจำเป็นต้องทำการบินกลับมายังกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสาร 250 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 2 คน พร้อมลูกเรืออีก 16 คน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A330 – 300  และเดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ว เมื่อเวลา17.06 น. (เวลาประเทศไทย)

อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้โดยสาร บริษัทฯ จะประเมินสถานการณ์การทำการบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติการาจีอย่างต่อเนื่อง และขอความกรุณาให้ผู้โดยสารตรวจสอบตาราง   การบินได้ที่ THAI Contact Center โทร.02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

อนึ่ง การบินไทยทำการบินเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – การาจี สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เที่ยวบินที่ ทีจี 507/508 เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – การาจี – มัสกัต ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ได้แก่ วันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์- เที่ยวบินที่ ทีจี 341/342 เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - การาจี ทำการบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน  ในวันศุกร์ และเสาร์