IRPCคาดเหตุไฟไหม้จากการรั่วของสารไฮโดรคาร์บอน

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 11:34 น.
IRPCคาดเหตุไฟไหม้จากการรั่วของสารไฮโดรคาร์บอน
ไออาร์พีซีชี้แจงเหตุไฟไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา คาดสรุปสาเหตุได้ใน2-3วันคาดเสียหายในเบื้องต้นไม่เกิน500ล้านบาทกรณียังไม่หักค่าใช้จ่าย

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงเหตุไฟไหม้ของหน่วยแครกเกอร์ของโรงกลั่นน้ำมัน ที่ จ.ระยองว่า  รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยกับชุมชนโดยรอบ โดยจะนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนและแจ้งให้บริษัทในเครือปตท.รับทราบเพื่อใช้เฺป็นกรณีศึกษา

ทั้งนี้จะขอเวลาในการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกิน2-3วัน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เกิดเพลิงไหม้ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา (หน่วย VGOHT: Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) เพื่อป้อนหน่วยแครกเกอร์เพื่อผลิตเป็นสารโพรไพลีนเป็นหลัก ที่โรงงานของบริษัทฯ ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยองสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โดยบริษัทฯ ได้ตัดแยกระบบของหน่วยที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากโรงงานอื่นๆ ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดภายในระยะเวลา1ชมและ.ทำการดับเพลิงได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งรถเคลื่อนที่ออกตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบโรงงานทันทีที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นพบว่ามีผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาพอากาศ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทิศทางลมมิได้พัดไปทางชุมชน

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีโดยส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ มีเพียงแต่หน่วยที่เกิดเพลิงใหม้และหน่วยผลิตใกล้เคียงที่จะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ในเบื้องต้นบริษัทฯ ประเมินว่ามีผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมไม่มากนัก สาเหตุของการเกิดเพลิงใหม้และมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียด ร่วมกับบริษัทฯ ประกันภัย โดยบริษัทฯ มีวงเงินประกัน 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้า ให้ทราบต่อไป

นายสุกฤตย์   กล่าวว่า ผลจากเหตุไฟไหม้ทำให้ต้องหยุดการผลิตสารโพรไพลีน  เบนซิน และดีเซล  ซึ่งประเมินกรณีเลวร้ายสุดจะเกิดผลกระทบต่อรายได้ไม่เกิน500ล้านบาท บนพื้นฐานที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่าย