เปิดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกผ่านมุมมองอีริคสัน

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 21:55 น.
เปิดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกผ่านมุมมองอีริคสัน
โดย...พรหมเมศร์ ศิริสุขวัฒนานนท์

ไม่น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 3จี และ 4จี ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย รวมถึงการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลจะมีผลให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมไทยกลายเป็นสังคมเครือข่ายอย่างแท้จริง เกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที ถ้าสองส่วนข้างต้นยังไม่เกิด การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ในไทยจะเป็นเรื่องยากทันที แต่ปัจจุบันทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปตามกระบวนการที่เป็นอยู่ 3จี มีให้บริการแล้ว 4จี กำลังเตรียมให้บริการอย่างแพร่หลายโดยทรูและดีแทค ขณะที่ทีวีดิจิตอลจะเริ่มออกอากาศช่วงกลางปี

บัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การใช้งานคลื่นความถี่ที่หลอมรวมเข้าด้วยกัน|ผลักดันให้ต้องคิดค้นเทคโนโลยี 4จี ซึ่งเน้นการบริโภคดาต้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันปริมาณการใช้งานดาต้าผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการรับชมวิดีโอเป็นสิ่งเร่งรัดให้ต้องมีการบริหารจัดการคลื่นความถี่ใหม่ เพราะการใช้เทคโนโลยี 2จี 3จี หรือ 4จี จะอยู่บนคลื่นความถี่ย่านต่ำกว่า 3.5 กิกะเฮิรตซ์ และมีปริมาณแบนด์วิธจำกัด

ขณะที่ปริมาณการใช้งานเพิ่มแต่แบนด์วิธของคลื่นมีอยู่เท่าเดิม ดังนั้น จึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5จี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในอีก 5-6 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2563 นั่นคือการนำคลื่นความถี่ย่านสูง หรือ 6 กิกะเฮิรตซ์ มาใช้งาน แต่ก็ต้องทำไปพร้อมกับการบริหารจัดการคลื่นความถี่เดิมที่ใช้อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวได้ว่าคลื่นความถี่มีเท่าใดก็ไม่เพียงพอ

ประเด็นต่อมาคือ ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการแบนด์วิธในการใช้งานดาต้ามากขึ้น ทุกวันนี้การเห็นว่าสมาร์ทโฟนมีสัญญาณโทรศัพท์ได้ไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องมีสัญลักษณ์ 3จี หรือ H+ ด้วย เพื่อแสดงว่ากำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และต้องมากพอให้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ด้วย จากการสำรวจความต้องการผู้บริโภคล่าสุด พบว่าอันดับแรกคือ ต้องการโครงข่ายที่มีคุณภาพเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว ตอบสนองการใช้งานได้ดี ส่วนที่ 2 คือ ต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายและต้องครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่ไป

เช่นเดียวกับองค์กรที่มีแนวโน้มการลงทุนด้านเครือข่ายมากขึ้น เพื่อนำไปสู่องค์กรยุคไร้สายนั่นคือ เชื่อมต่อทุกอย่างในสำนักงานหรือนอกสำนักงานแบบไร้สายทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเกิดในประเทศไทยปีนี้

เมื่อพิจารณาถึงโครงข่ายที่มีการใช้งาน ทั้งมีสายและไร้สาย ทั้งไว-ไฟ และโครงข่ายมือถือ และยังมีความหลากหลายของคลื่นความถี่และแบนด์วิธอีกด้วย ทั้งหมดต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก ซึ่งอีริคสันได้พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้น ในการบริหารจัดการโครงข่ายที่แตกต่างกันทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์เพียงชุดเดียว เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจำเป็นและจะเกิดขึ้นปีนี้

การเกิดของ 3จี และ 4จี รวมถึงทีวีดิจิตอลปีนี้จะเห็นการผสมผสานโครงข่ายของโทรคมนาคม สื่อสารข้อมูล และสื่อเข้าด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในปีนี้ในไทยอาจจะได้เห็นการแพร่สัญญาณภาพด้วยโครงข่าย 4จี แอลทีอี เป็นการช่วยให้สัญญาณครอบคลุมได้เร็วขึ้นและเพิ่มการรับชมผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีบริการอื่นๆ ตามมาผ่านโครงข่ายแอลทีอีอีกมาก

จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้อีริคสันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เรดิโอ ดอท ซิสเต็ม (Radio Dot System) ซึ่งเป็นตัวขยายสัญญาณมือถือภายในอาคารด้วยสายแลน (สายอินเทอร์เน็ต) จากเดิมที่ต้องใช้สายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งคาดว่าจะเปิดจำหน่ายในไตรมาส 2 ของปีนี้ เน้นเจาะตลาดคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงาน คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและลดเวลาในการติดตั้งได้อย่างมาก

อีกส่วนหนึ่งคือ เสาสัญญาณย่อย ซึ่งอีริคสันได้ร่วมมือกับฟิลิปส์พัฒนาเป็นเสาสัญญาณที่เป็นเสาไฟให้แสงสว่างในตัว เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่สวยงามและเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองใหญ่ที่หนาแน่น แต่อาจจะไม่เห็นในประเทศไทย เนื่องจากติดเรื่องกฎหมายและเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแล

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโฉมหน้าเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในไทยปีนี้ ซึ่งเป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถต้านทานได้ ภาคธุรกิจจึงต้องมุ่งปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น