ผู้สมัครเผยนโยบายชิงประธานส.อ.ท.

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 19:43 น.
ผู้สมัครเผยนโยบายชิงประธานส.อ.ท.
"สุพันธุ์ มงคลสุธี"แจงนโยบายช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งประธานส.อ.ท. 17 มี.ค.นี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านไว้สำหรับขับเคลื่อน ส.อ.ท.หากได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธาน ส.อ.ท. ซึ่งในวันที่ 17มี.ค. 2557 จะมีการเลือกตั้งกรรมการ 232 คน และนำมารวมกับกรรมการสรรหา 116 คน ก่อนที่กรรมการทั้ง 348 คนจะไปเลือกตั้งประธานส.อ.ท.คนใหม่วันที่ 8 เม.ย.

ทั้งนี้ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.การสร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิกในส.อ.ท. โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 42 กลุ่มกับเอสเอ็มอี   2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรซึ่งรวมถึงการปกป้องให้ส.อ.ท.ปราศจากจาการแทรกแซงทางการเมือง 3.ผลักดันอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน และ4.ปรับโครงสร้าง ส.อ.ท. ให้เข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ผู้สมัครอีกราย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องค่าจ้าง 300 บาท แต่จริงๆ แล้วฝ่ายตนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นและการที่อยู่ใน ส.อ.ท.มา 15 ปี ได้ทำงานร่วมกับเอสเอ็มอีในต่างจังหวัดและดำเนินธุรกิจจากกิจการขนาดเล็กขึ้นมาสู่ธุรกิจมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ก็มีความเข้าใจในเอสเอ็มอีดี และจะได้รับการสนับสนุนจากเอสเอ็มอีต่างจังหวัดบางส่วน และทีผ่ามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 42 กลุ่มก็ไม่ได้มีปัญหาแตกแยกกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะในแต่ละกลุ่มฯ ก็เป็นเอสเอ็มอีอยู่กว่า80%

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานส.อ.ท.กล่าวว่า ยังมั่นใจว่านายวิศิษฎ์จะเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้ง เนื่องจากเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีที่มีอยู่กว่ 70% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางกลุ่มก็สนับสนุนนายวิศิษฎ์ แต่ที่กังวลขณะนี้คือจะมีความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง