SPCGเฮปั้นโซลาร์ฟาร์มสำเร็จ

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 18:38 น.
SPCGเฮปั้นโซลาร์ฟาร์มสำเร็จ
SPCG เฮปั้นโซล่าร์ฟาร์มสำเร็จ หลังได้ รง.4 ครบ 36 โครงการแล้ว มั่นใจไตรมาส 2/57 เชื่อมขายไฟล็อตสุดท้าย 9 โครงการป้อน สู่กฟภ.เสร็จครบ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. น.ส.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี  เปิดเผยถึงความสำเร็จของการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของกลุ่มบริษัท SPCG ว่า บริษัทฯในฐานะผู้นำด้านการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จำนวนรวม 36 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 24,000 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ครบทั้ง 36 โครงการ พร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อกระจายสู่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดประมาณ 260 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2557

ทั้งนี้จากความสำเร็จในการบุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แล้วทั้งสิ้น 27 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 160 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะทำการเชื่อมโยงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operating Date : COD) อีกจำนวน 9 โครงการ ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2557 จึงคาดการณ์ว่าบริษัทฯจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในปี 2557 จากทั้ง 36 โครงการ และธุรกิจอื่นๆรวมกว่า 3,500 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้บริษัทฯยังคงมีนโยบายสนับสนุนรัฐบาลไทยสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยชาติลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ