"ประมนต์"ลั่นร่วมต้านคอร์รัปชันเพื่อปฏิรูป

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 16:34 น.
"ประมนต์"ลั่นร่วมต้านคอร์รัปชันเพื่อปฏิรูป
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ย้ำจุดยืนร่วมมือทุกภาคส่วน ผลักดันมาตรการกำจัดคอร์รัปชัน เพื่อการปฏิรูปประเทศ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนศักยภาพของประเทศทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมของสังคมอย่างร้ายแรง ความรุนแรงของปัญหาได้เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ โดยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ซึ่งองค์กรฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ชี้ชัดว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในระดับรุนแรง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปมาตรการกำจัดคอร์รัปชันเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ

“องค์กรฯ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูปมาตรการกำจัดคอร์รัปชัน โดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาการทุจริตในระดับโครงสร้าง ครอบคลุมองค์รวมของปัญหาโดยมิได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือเพื่อมุ่งโจมตีตัวบุคคลเป็นการส่วนตัว การดำเนินงานได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดความเห็นในหลายระดับกับทุกภาคส่วนของสังคม เช่น องค์กรอิสระ ภาครัฐ สถาบันวิชาการและวิจัย พรรคการเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป รวมถึงองค์กรนานาชาติ เช่น สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Office of Drugs and Crime: UNODC)และสถานทูตต่างประเทศ เป็นต้น” นายประมนต์กล่าว

นายประมนต์ ย้ำว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับทุกส่วนของสังคมในการร่วมคิดและผลักดันแนวทางปฏิรูปมาตรการกำจัดคอร์รัปชัน ให้เป็นวาระสำคัญของชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เนื่องจากการปฏิรูปมาตรการกำจัดคอร์รัปชันเป็นความจำเป็นและเป็นความเห็นพ้องของประชาชนไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าคนไทยจะร่วมกันปกป้องคนทำงานและผลักดันการปฏิรูปให้บรรลุผล องค์กรฯ ขอชื่นชมสนับสนุนและเป็นกำลังใจกับทุกหน่วยงานที่ขณะนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคดโกงอย่างเต็มความสามารถ