"อำพน"ลาออกประธานบอร์ดบินไทย

วันที่ 21 ก.พ. 2557 เวลา 14:39 น.
"อำพน"ลาออกประธานบอร์ดบินไทย
การบินไทยแจ้ง อำพน กิตติอำพนลาออกประธานบอร์ด มีผล10มีค.ตั้ง "พล.อ.อ.ประจิน"แทน

บทจ.การบินไทย (THAI) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีมติอนุมัติการลาออกของนายอำพน กิตติอำพน จากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไป  โดยได้แต่งตั้งพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ ลำดับ 1 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 57

บทความแนะนำ