บินไทยเปิดบินตรงสู่โจฮันเนสเบิร์ก

  • วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 20:50 น.

การบินไทยเปิดเส้นทางใหม่บินตรงสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีนโยบายพัฒนาเครือข่ายการบินทั้งในเส้นทางข้ามทวีปและภูมิภาคให้เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง และขยายเครือข่ายการบินให้มากขึ้นและครอบคลุมไปทั่วโลก จึงได้เปิดทำการบินตรงสู่เมือง โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยจะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 53 ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิร์ก

ทั้งนี้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ     การค้า การลงทุน และศูนย์กลางการบินของทวีปแอฟริกาใต้ และจะทำให้การบินไทยมีจุดบิน     ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา โดยจะใช้เมืองโจฮันเนสเบิร์กเป็น Gateway สู่ทวีปแอฟริกาใต้ และในอนาคตจะสามารถใช้เครือข่ายสายการบินพันธมิตรเดินทางต่อไปสู่ทวีปอเมริกาใต้ได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ