เครือโพสต์รุกผลิตข่าวช่อง11

  • วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 16:10 น.

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง เดินหน้าผลิตข่าวป้อนช่อง11 หลังได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตรายการข่าวตั้งแต่ 1พ.ค.2553-30เม.ย.2554 โดยจะเริ่มออกอากาศรายการข่าวโฉมใหม่ 11 พ.ค.นี้

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคนไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของกลุ่มบริษัท โพสต์ พัลลิชชิงนั้น ได้มีการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารใหม่ เพื่อขยายคอนเทนต์ข่าวของโพสต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายช่องทางขึ้น

ล่าสุด บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 รวม 8 ชั่วโมงต่อวัน ขณะนี้มีทีมข่าวเข้ามาเสริมแล้ว 15 คน รวม 120 คน รวมทั้งลงทุนส่วนของโปรดักชัน ทีมการตลาด และการขายเพิ่ม

สำหรับรูปแบบการนำเสนอข่าวนั้น จะเน้นข่าวสารที่สร้าวการเปลี่ยนแปลงในลักษณะรักษาฐานเดิมและขยายฐานเข้าสู่กลุ่มป้าหมายใหม่ โดยเพิ่มความเข้มข้นในสไตล์ของหนังสือพิมพ์เข้าไปเสริม ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ด้วยความรวดเร็ว ทันสถานการณ์และแตกต่าง โดยยึดข้อมูลที่เป็นกลางน่าเชื่อถือ โดยจะเปิดโฉมใหม่ของรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้

นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การเลือกโพสต์ พัลลิชชิงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ เนื่องจากเป็นค่ายที่มีความพร้อม และตอบโจทย์การเสนอข่าวของทางสถานีได้มากที่สุด ทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานข้อมูลทางด่านข่าวสารและบุคลากรที่มีศักยภาพ ทำให้เชื่อมั่นว่า จะทำให้ศักยภาพในการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีความชัดเจน กว้างและลึกในรายละเอียดมากขึ้น

ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก็มีศูนย์ข่าวอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเชื่อว่าเมื่อนำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันแล้ว จะทำให้สามารถนำเสนอข่าวได้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และเป็นข่าวที่สะท้อนการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนทั้งประเทศได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ