ไอซีทีมั่นใจได้ใช้ฮัลโหลซีดีเอ็มเออีก 3 เดือน

วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 15:46 น.
ระนองรักษ์เผยอีก 3 เดือนจะสามารถเปิดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอความเร็วสูงได้ เชื่อจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ กสท. 3 ,000ล้านบาท

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า  ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ คาดว่า  บริษัท กสท โทรคมนาคม จะทยอยเปิดให้บริการซีดีเอ็มเอ อีวีดีโอ ได้แล้ว  หลังจาก ครม. อนุมัติ ให้ซื้อ บริษัท  ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย หรือ ฮัทช์  ในวงเงิน 7,500 ล้านบาท ซึ่งทำให้โครงข่ายซีดีเอ็มเอ เป็นของกสทฯ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ ทางฮัทช์จะอัพเกรดโครงข่ายซีดีเอ็มเอภาคกลาง 25 จังหวัดให้เป็นอีวีดีโอ เสร็จภายใน 8 เดือน หลังจากเซ็นเอ็มโอยูการซื้อขายกับ กสทฯ  แต่ 3 เดือนแรก น่าจะเปิดให้บริการในหัวเมืองใหญ่ๆ ได้แล้ว เพื่อให้ กสทฯ มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าว  และหากเสร็จไม่ทันทางฮัทช์ได้วางเงินการันตีไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

นอกจากโครงข่าย ซีดีเอ็มเอแล้ว  กสทฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์ (เอฟทีทีเอกซ์) วงเงิน 6,000 ล้านบาท ที่ผ่านครม. เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งสองโครงการจะช่วยให้กสทฯ มีรายได้เลี้ยงตัวเองแทนการพึ่งพารายได้จากสัมปทานเพียงอย่างเดียว

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ กล่าวว่า ไอซีทีพยายามผลักดันโครงการเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดโดยร็ว ซึ่งนอกจากซีดีเอ็มเอแล้ว ยังเร่งโครงการ 3 จี ของ บริษัท ทีโอที ด้วย เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเตรียมเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไอซีทีเตรียมเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับ ทีโอที และ กสทฯ ที่จะเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ที่กำหนดให้เก็บรายได้สัมปทานเข้า กสทช. โดยตรง และ การนำคลื่นกลับไปจัดสรรใหม่

นานจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า  ทั้งสองโครงการจะช่าวยผลักดันให้กสทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นปํน 5 หมื่นล้านบาทจากปัจจุบันที่มีรายได้ประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของกสทฯ ลง เพราะสามารถแข่งขันกับเอกชนที่มีแนวโน้มจะได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3 จี ได้ เนื่องจากซีดีเอ็มเอกับ 3 จี   มีความเร็วในการให้บริการทัดเทียมกัน

ทั้งนี้ บอร์ดได้ตั้งให้นนายจิรายุทธเป็นกรรมการบริหารในธุรกิจซีดีเอ็มเอ โดยจะรับผิดชอบจัดตั้งบริษัท  กสท ไวร์เลส โฮลดิ้ง เพื่อดูแล 3 บริษัทลูก คือ กสท ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค กสท โมบาย และ กสท คอนแทค เซ็นเตอร์ ซึ่งได้รับการยกเว้น การปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบข้อบังคับ และมติครม.ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์มือถือ