สุวรรณภูมิออกข้อแนะนำผู้โดยสารช่วงชัตดาวน์

วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 20:20 น.
สุวรรณภูมิออกข้อแนะนำผู้โดยสารช่วงชัตดาวน์
สุวรรณภูมิ ออกข้อแนะนำการใช้รถสาธารณะเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเว็บไซต์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ออกข้อแนะนำ การใช้บริการรถสาธารณะเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในวันนี้ (13 ม.ค.) โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีการชุมนุมทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และจะมีการปิดเส้นทางการจราจรในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าเมืองของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจุดที่มีการชุมนุม โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ ของ ทสภ. ได้ดังนี้

1.  การให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ สามารถใช้บริการได้ที่ ถนนด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณประตู 4 และ ประตู 7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2132 9199

2.  การให้บริการรถลิมูซีน สามารถใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการภายในห้องโถงรอรับกระเป๋า ผู้โดยสารขาเข้า  และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2134 2323-25

(ทั้งนี้รถแท็กซี่สาธารณะและรถลิมูซีนอาจไม่สามารถไปส่งในบางจุดที่ปิดการจราจรได้ แต่จะไปส่งยังจุดที่ใกล้กับจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการไปให้มากที่สุด หรืออาจไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร หรือจุดต่อเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกที่สุด)

3.  การให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น B1 อาคารผู้โดยสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1690

4.  การให้บริการรถตู้ประจำทาง สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) โดยผู้ใช้บริการสามารถนั่งรถเวียน Shuttle Bus จากถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณประตู 3 และประตู 7 ชั้น 2 บริเวณประตู 5 และชั้น 4 บริเวณประตู 5 เพื่อไปใช้บริการรถตู้สาธารณะ ซึ่งวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง 8 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ มีนบุรี บางกะปิ อนุสาวรีย์ชัย ปากน้ำ อ่อนนุช  ลำลูกกา ดอนเมือง และรังสิต ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00-22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2132 9199

5.  การให้บริการรถ Shuttle Bus วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องระหว่าง ทสภ. และท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถใช้บริการได้ที่ถนนด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 บริเวณประตู 3 ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 4718 8800 หรือ 08 9895 6445

6.  การให้บริการรถ Airport Shuttle Bus เส้นทางพิเศษ โดย ทสภ. จะจัดให้มีรถ Airport Shuttle Bus วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารจากถนนด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3 ไปยังสถานีรถไฟลาดกระบัง และสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ระหว่างเวลา 06.00-24.00  น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตามสถานีต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

7.  การให้บริการจุดจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน B, C, D, E และ F  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำรถมาจอดไว้ และใช้บริการรถ Shuttle bus วิ่งรับ-ส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาวไปยังด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 เพื่อไปใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่สถานีสุวรรณภูมิ หรือใช้บริการรถ Airport Shuttle Bus เส้นทางพิเศษไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช และสถานีรถไฟลาดกระบัง เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟเดินทางเข้าเมืองได้ตามปกติในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุม ระหว่างเวลา 06.00-24.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดให้มีเคาน์เตอร์บริการเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความะสะดวกผู้โดยสารในด้านต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

-  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทสภ. ทุกจุดภายในท่าอากาศยาน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Contact Center โทร.1722

- ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Center : AOPC) ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์เช็กอิน Row R โทร. 0 2132 9950 โทรสาร 0 21329951

-  ศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสาร (Passenger Assistance Center) ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู 7-8  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจโรงแรมไทย ร่วมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วย โทรศัพท์ 0 2132 9996-7 โทรสาร  0 2132 9998

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของ ทสภ. ได้ที่ www.suvarnabhumiairport.com

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต