เตือนส่งสัญญาณกวนทีวีดาวเทียมอาจติดคุก

  • วันที่ 04 ธ.ค. 2556 เวลา 21:12 น.

เตือนส่งสัญญาณกวนทีวีดาวเทียมอาจติดคุก

กสทช. เตือนส่งคลื่นสัญญาณรบกวนช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมผิดกฎหมาย โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับการประสานงานจากบริษัท ไทยคม ว่าได้รับการร้องเรียนจากสถานีโทรทัศน์ที่เช่าช่องสัญญาณเพื่อออกอากาศและแพร่ภาพเพื่อให้บริการผ่านดาวเทียมว่า ช่องสัญญาณดาวเทียมถูกรบกวนส่งผลให้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเกือบ 20 ช่อง อาทิ Asia Update Blue Sky รวมถึงฟรีทีวีที่ออกอากาศให้รับชมผ่าน Set Top Box ในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ช่อง 3, 5, 7, 9, ThaiPBS) ได้รับผลกระทบในการออกอากาศ ทำให้การถ่ายทอดสัญญาณหรือการกระจายเสียงและแพร่ภาพหยุดชะงักเป็นระยะๆ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ส่งรถตรวจสอบออกตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของการรบกวนดังกล่าว

"สำนักงานฯ จึงขอเตือนผู้ดำเนินการว่า หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหมายจะก่อให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมแล้ว สำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเพราะถือว่า การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิดในสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ"

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และหากการกระทำเช่นว่านั้นได้มีการนำเข้าหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยแล้ว ย่อมมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันด้วยอีกกระทงหนึ่ง

นายฐากร กล่าวว่า หากประชาชนพบปัญหาในเรื่องคุณภาพการบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการรับชม รับฟังข้อมูลข่าวสาร สามารถแจ้ง และร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ได้ทันที

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ