แนะผู้โดยสารถึงสนามบินก่อนเครื่องออก3ชม.

วันที่ 01 ธ.ค. 2556 เวลา 15:38 น.
แนะผู้โดยสารถึงสนามบินก่อนเครื่องออก3ชม.
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แนะนำผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบิน 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกในช่วงปิดการจราจร

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของสายการบินแนะนำผู้โดยสารให้เตรียมพร้อมการเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงการปิดการจราจร ดังนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สแนะนำหลักปฏิบัติทั่วไปสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในช่วงที่มีการปิดเส้นทางจราจร ในระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค. 2556 โดยขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางในทุกเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์สทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนเวลาเครื่องออก 3 ชั่วโมงล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิได้ทันเวลาในเที่ยวบินต่างๆ สามารถติดต่อขอทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้เต็มจำนวน ณ ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อบัตรโดยสารนั้น ๆ หรือหากท่านซื้อตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตรงที่ Call center โทร. 1771 หรือ www.bangkokair.com