หอฯคาดส่งออกไทยทั้งปีโตเพียง 1.3%

วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 12:01 น.
หอฯคาดส่งออกไทยทั้งปีโตเพียง 1.3%
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดส่งออกปีนี้โต เพียง1.3  % ต่ำสุดในรอบ  4 ปี แม้เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น  คาดปีหน้าโตได้ 5.48 %

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยปีนี้น่าจะขยายตัวได้เพียง 1.3 %  หรือคิดเป็นมูลค่า    231,740 ล้านเหรียญสหรัฐ   เท่านั้น เนื่องจากช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกขยายตัวได้น้อย  อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 คาดว่าจะขยายตัวได้  5.12  มูลค่า 60,108 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพราะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทั้ง สหรัฐ กลุ่มสหภาพยุโรป และ อาเซียน จะดีขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยผลักดันให้การส่งออกปีนี้ขยายตัวได้สูงถึงเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ 4 %   ทั้งนี้หากจะผลักดันให้ขยายตัวให้ได้ตามเป้าหมายจะต้องเร่งส่งออกให้เดือนละ  2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งเป็นไปได้ยาก ทั้งจะต้องเร่งในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มของยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์และกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป  

ส่วนในปี2557 คาดว่าการส่งออกจะฟื้นตัว และกลับมาขยายตัวดีขึ้น 5.48 -7.9 %  โดยจะส่งออกได้เป็นมูลค่า 244,986 -250,560 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีเป็นความเสี่ยง จากเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่ยังมีปัญหาหนี้สาธารณสูง และมาตรการลดคิวอี   ตลาดญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจหดตัวติดต่อกันมาตั้งแต่ไตรมาส 2ของปี  2556   ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของปี 2557 คือ ปัญหาเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าของไทย ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น     2. ความผันผวนของค่าเงินบาท และราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มทรงตัว  ทั้งนี้คาดว่าในปี57 ค่าเงินบาท น่าจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ 30-31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงในประเทศยังคงต้องติดตามเรื่องการเมือง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบได้ แต่หากไม่มีการปิดสนามบิน หรือ ท่าเรือ ก็ไม่กระทบต่อการส่งออกมากนัก