ทีวีดิจิตอล3ปีแข่งเดือด

  • วันที่ 20 ต.ค. 2556 เวลา 12:36 น.

ทีวีดิจิตอล3ปีแข่งเดือด

เอกชนคาด 3 ปีตั้งไข่ทีวีดิจิตอล แนะรายเล็กสร้างจุดต่าง กสทช. เสนอพิจารณากล่องทีวีจันทร์นี้

นางจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย เปิดเผยในการสัมมนาสาธารณะเรื่อง ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร ว่า จากนี้จะเกิดการแข่งขันด้านคอนเทนต์อย่างเข้มข้น   ด้วยจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นเป็น 24 ช่อง  ดังนั้นคุณภาพของคอนเทนต์เพื่อรองรับจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ เม็ดเงินโฆษณาในสื่อทีวีมีประมาณ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี ไม่ได้เพิ่มขึ้นทันทีตามจำนวนช่อง โดย 3 ปีแรกจะเป็นช่วงเวลาที่วัดว่าช่องรายการใดจะอยู่รอดในธุรกิจนี้ ซึ่งรายใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง แต่รายเล็กต้องสร้างจุดต่างด้วยคอนเทนต์เฉพาะทาง เช่น สุขภาพ ผู้สูงอายุ กีฬา เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำและดึงสินค้าและบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า เตรียมเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องเซตท็อปบ็อกซ์ ทีวีดิจิตอลเข้าที่ประชุมวันจันทร์ที่ 21 ต.ค.นี้ เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าอุปกรณ์ใดที่มีคุณภาพ สามารถซื้อไปใช้งานได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ