กสทช.เผยยอดคนใช้3จีทะลุ18ล้านเลขหมาย

  • วันที่ 20 ต.ค. 2556 เวลา 12:33 น.

กสทช.เผยยอดคนใช้3จีทะลุ18ล้านเลขหมาย

กสทช.เผยยอดผู้ใช้บริการ3จี ทะลุเกือบ 18 ล้านเลขหมาย เผยอัตราค่าบริการค่ายมือถือลดลงมากกว่าเกณฑ์ 15%ทุกแพ็คเกจ 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ณ วันที่ 18 ต.ค. ที่ได้รับการรายงานจากผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย อย่างไม่เป็นทางการ ว่า ขณะนี้มีผู้ใช้บริการประมาณ 17.7 ล้านเลขหมาย โดยแยกเป็นเลขหมายของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN) ประมาณ 12 ล้านเลขหมาย บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) หรือ TriNet ประมาณ 5 ล้านเลขหมาย และเป็นของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ประมาณ 7 แสนเลขหมาย

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556 คือได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงมากกว่า 15% ทั้งบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ในทุกรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยแพ็คเกจหรือรายการส่งเสริมการขายบริการประเภทเสียง (voice) ของ DTN ยังคงมีอัตราค่าบริการลดลงมากที่สุดถึง 29%  

เมื่อเปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี ของผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ถึงเดือนก.ย. พบว่า มีแนวโน้มนำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นในทุกเดือน โดยมีการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม และมีแนวโน้มที่จะลดอัตราค่าบริการลงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนำเสนอรายการส่งเสริมการขายสำหรับบริการเสียงและอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จะเห็นได้จากอัตราค่าบริการในเดือนก.ย. ประเภทบริการเสียงอยู่ระหว่าง 0.54-0.74 บาทต่อนาที  ซึ่งลดลงโดยต่ำกว่าค่าบริการที่ต้องลดลง 0.82 บาทต่อนาที ประมาณ 10-34%  เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ที่ผู้รับใบอนุญาตนำเสนออัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 0.15-0.27 บาทต่อMB โดยมีอัตราลดลงต่ำกว่าค่าบริการที่จะต้องลดลง 0.28 บาทต่อ MB ประมาณ 4-46%

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15 % นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่ 17.7 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ยอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 90 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2จี และ 3จีเดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้  ในอนาคตถ้าโครงข่าย 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้บริการน่าจะเพิ่มขึ้น และประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จาการปรับลดอัตราค่าบริการลง 15% ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 

หากผู้บริโภคพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ สำนักงาน กสทช. หมายเลข 1200 หรือ SMS1200 เลขาธิการ กสทช. กล่าว

ผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์บริษัทผู้รับใบอนุญาตคลื่น 2.1 GHz

ผู้ให้บริการ

 

Voice

SMS

MMS

Internet

บาท/นาที

บาท/นาที

บาท/นาที

บาท/MB

 

 

AWN

อัตราเฉลี่ย ณ  7 ธ.ค. 55

0.97

1.56

3.9

0.33

อัตราลดลง 15%

0.82

1.33

3.32

0.28

อัตราเฉลี่ยปัจจุบัน

0.74

1.23

2.76

0.27

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยลดลง

-24 %

-21 %

-29 %

-19 %

 

RF

อัตราเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 55

0.97

1.56

3.9

0.33

อัตราลดลง 15%

0.82

1.33

3.32

0.28

อัตราเฉลี่ยปัจจุบัน

0.68

1.05

2.60

0.15

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยลดลง

-30 %

-33 %

-33 %

-55 %

 

DTN

อัตราเฉลี่ย ณ  7 ธ.ค. 55

0.97

1.56

3.9

0.33

อัตราลดลง 15%

0.82

1.33

3.32

0.28

อัตราเฉลี่ยปัจจุบัน

0.54

0.81

2.89

0.22

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยลดลง

-44 %

-48 %

-26 %

-34 %


ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ