ส.โรงแรมปั้นเด็กอาชีวะขึ้นซูเปอร์ไวเซอร์

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 16:50 น.
ส.โรงแรมปั้นเด็กอาชีวะขึ้นซูเปอร์ไวเซอร์
ส.โรงแรมไทย ผนึก ศธ. ดึงเด็กอาชีวะฝึกงานภาคสนามท่องเที่ยวและโรงแรม หนุนปั้นขึ้นซูเปอร์ ไวเซอร์ รับเปิดเออีซี

นายอุดม ศรีมหาโชตะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) และอุปนายกทีเอชเอภาคตะวันตก เปิดเผยว่า ทีเอชเอได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ในระดับอาชีวศึกษา โดยเปิดให้ผู้ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สามารถเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับสมาชิกทีเอชเอที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีสิทธิเลือกสมัครงานได้ เพื่อผลักดันให้บุคลากรที่เข้าสู่ธุรกิจโรงแรมเป็นบุคคลที่มีทักษะภาคการปฏิบัติงาน รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาการผลิตบุคลากรให้ทันต่อความต้องการ จากเดิมต้องใช้เวลาศึกษานานถึง 7 ปี โดยเรียนระดับมัธยม 4-6 เป็นเวลา 3 ปี ต่อระดับอุดมศึกษาอีก 4 ปี ขณะที่โครงการลดเวลาลงกว่าครึ่ง โดยเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี สามารถฝึกงานได้ทันที รวมถึงมีตำแหน่งงานรองรับในอนาคต

นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันให้ภาครัฐสามารถผลิตบุคลากรท่องเที่ยวเข้าสู่ตลาด ได้เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจโรงแรมต้องการบุคลากรเฉลี่ยปีละ 2 หมื่นคน/ปี แต่กระทรวงศึกษาฯผลิตได้เพียง 2,000 คน/ปี เท่านั้น โครงการนี้ยังช่วยผลักดันให้เยาวชนไทยก้าวสู่ตำแหน่งซูเปอร์ ไวเซอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาชาวต่างชาติ

"การเปิดเสรีอาเซียน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยจะเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะคนไทยมีฝีมือด้านการบริการที่ดี หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเร่งให้การส่งเสริม" นายอุดม กล่าว