เงินเฟ้อก.ย.ต่ำสุดรอบ47เดือน

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 16:03 น.
เงินเฟ้อก.ย.ต่ำสุดรอบ47เดือน
ก.พาณิชย์ลดเป้าเงินเฟ้อปีนี้ลงเหลือ 2.1-2.6% หลังเงินเฟ้อชะลอจากน้ำมันลดลง ขณะที่ 9 เดือนขยายตัว 2.36%

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนก.ย. 2556 เท่ากับ 105.58 สูงขึ้น 1.42% เทียบกับก.ย. 2555 ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวต่ำสุดในรอบ 47 เดือน นับตั้งแต่เดือนต.ค. 2552 ที่เงินเฟ้อขยายตัว 0.4% และเมื่อเทียบเดือนส.ค. 2556 เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.16% ส่งผลให้เงินเฟ้อช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2556 สูงขึ้น 2.36% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สาเหตุที่เงินเฟ้อสูงขึ้น 1.42% เป็นผลมาจากหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณเงินเฟ้อสัดส่วน 65.72% เพิ่ม 0.85% สินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง 3.04% ค่าเช่าบ้าน หอพัก 0.74% สินค้ายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.99% ส่วนสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีน้ำหนักในการคำนวณเงินเฟ้อสัดส่วน 34.28% เพิ่ม 2.49% สินค้าที่ราคาสูงขึ้น เช่น หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ 8.57% ไข่และผลิตภัณฑ์นม 8.12% ผักสด 6.99% อาหารปรุงสำเร็จ 1.31% 

“สินค้าในเดือนก.ย.ที่มีราคาเพิ่มขึ้นมีเพียง 177 รายการ สินค้าราคาลดลง 88 รายการ และราคาไม่เปลี่ยนแปลง 185 รายการ ทำให้เงินเฟ้อจึงขยายตัวเพิ่มไม่มากนัก” นางศรีรัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสินค้าอาหารจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งมีสัดส่วนการคำนวณเงินเฟ้อมากกว่ากลุ่มอาหารราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นนัก และการขยายตัวในระดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และไม่ถือว่ากำลังซื้อหดตัว หรือเงินเฟ้อเข้าสู่ภาวะเงินฝืด เพราะหากจะเข้าภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อจะต้องติดลบอย่างน้อย 6 เดือน

นางศรีรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงฯจึงได้ปรับคาดการณ์เป้าหมายเงินเฟ้อปี 2556 ใหม่ จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 2.8-3.4% ลดเหลือขยายตัว 2.1-2.6% เนื่องจากสมมุติฐานเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจากเดิมคาดการณ์ไว้ 110-120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปัจจุบันอยู่ที่ 90-110 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนจากเดิม 28.50-32.50 บาท/เหรียญสหรัฐ ปัจจุบันอยู่ที่ 28-32 บาท/เหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคงมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน