พาณิชย์ขนสินค้าราคาถูกช่วยน้ำท่วม

วันที่ 29 ก.ย. 2556 เวลา 11:44 น.
พาณิชย์ขนสินค้าราคาถูกช่วยน้ำท่วม
พาณิชย์เตรียมนำสินค้าราคาถูกจำหน่ายประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 10 จังหวัด โดยได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด และกรมการค้าภายใน ออกสำรวจภาวะค่าครองชีพประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของราคาข้าวสาร ไข่ไก่ หมู ไก่ ให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมถึงเพื่อไม่ให้พ่อค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเพื่อเอาเปรียบประชาชน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการวางเเผนนำสินค้าราคาถูกออกไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม และหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์จะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อื่นๆ กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานไปยังประกอบการต่างๆให้ขนส่งและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาขาดเเคลนสินค้า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพื้นที่ที่ประสบภาวะขาดเเคลนสินค้าก็ตาม พร้อมมั่นใจว่า ประชาชนทั่วไปยังไม่ประสบภาวะขาดแคลนสินค้า เนื่องจากเเหล่งผลิตสินค้าที่เป็นอาหารหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ หมู ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนั้นภาวะขาดแคลนสินค้าจึงไม่เกิดขึ้นแน่นอน และหากมีการพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลข 1569 ได้.