รถไฟฟ้าสายสีม่วงคืบหน้าแล้วกว่า70%

วันที่ 04 ก.ย. 2556 เวลา 19:59 น.
รถไฟฟ้าสายสีม่วงคืบหน้าแล้วกว่า70%
รฟม. ลงนามร่วม BMCL ในสัญญาที่ 4 สัมปทานจัดหารถไฟฟ้า เดินรถ และซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ขณะนี้คืบหน้ากว่า 70%

วันนี้ (4 ก.ย.) น.ส.รัชนี  ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ รฟม. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระหว่าง นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการ รฟม. และ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) ภายในวงเงิน 82,625 ล้านบาท

งานสัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เป็นสัญญาเอกชนร่วมลงทุน (สัญญาสัมปทาน) ในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รวมไปถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ตลอดจนจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบรถไฟฟ้า และทดลองเดินรถไฟฟ้า และระยะที่ 2 การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 30 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานโยธาเมื่อปลายปี 2552 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556) มีความก้าวหน้า 72.16% ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางอย่างปลอดภัย สะดวก สบาย และมั่นใจด้วยระบบการเดินรถที่ทันสมัยจากต้นสายสู่ปลายทาง

บทความแนะนำ