แนวโน้มเที่ยวไทยยังรุ่งสวนศก.โลก

วันที่ 02 ก.ย. 2556 เวลา 17:04 น.
แนวโน้มเที่ยวไทยยังรุ่งสวนศก.โลก
ม.หอการค้าเผยท่องเที่ยวไทยรุ่งสวนกระแสเศรษฐกิจโลกถดถอยแนะเปิดตลาดใหม่ทดแทน แนะเร่งทำวีซ่าอาเซียนรับมือนักท่องเที่ยวเดินทาง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยในแถบยุโรป อเมริกา ขณะที่ค่าเงินในหลายประเทศ อย่างอินเดีย และจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยมีอัตราค่าเงินอ่อนค่าลง จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้วัดได้จากครึ่งปีแรกตลาดยุโรปมีอัตราการเติบโต 20% เทียบกับปีที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเติบโต 50% และตลาดอาเซียนเติบโต 20% เพราะประเทศไทยมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สถานที่ตั้งประเทศเป็นจุดเชื่ิอมต่อการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) หน่วยงานภาครัฐควรวางแผนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางร่วมกับระหว่างชาติอาเซียน โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) เชื่ิมต่อการเดินทาง

อย่างไรก็ปัจจัยที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยมองว่า เป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศ ม็อบสวนยาง ที่เริ่มความรุนแรง โดยต้องจับตาว่าเดือนก.ย.-ต.ค.นี้ สถานการณ์ทางการเมืองไทยจะมีอะไรรุนแรงหรือไม่ ขณะที่ปัจจัยที่จะกระทบให้คนไทยเกิดความวิตกกังวลและชะลอการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ใน 3 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาการเมือง สภาวะเศรษฐกิจประเทศถดถอยและปัญหาค่าครองชีพพุ่ง

ด้านนายสมชาย ภคภาสน์นิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการอิสระ เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องเร่งลงทุนเรื่องสาธารณูปโภค โรงแรมที่พัก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านอาหารไทย เพราะปัจจุบันทั่วโลกให้ความนิยมรับประทาน เนื่องจากกระแสการรักษาสุขภาพ ซึ่งเชื่อว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า อาหารไทยจะติดอันดับความนิยม 1 ใน3 ของโลก

นอกจากนี้ควรส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวล้านนาให้เชื่ิอมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวล้านนาประเทศอื่นๆ เพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆต่อชาติอาเซียน การหาตบาดท่องเที่ยวใหม่ทดแทนตลาดที่ลดลง เป็นต้น ซึ่งมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน

นายสมชาย กล่าวว่า รัฐบาลควรร่วมมือกับประเทศอาเซียน วางแผนการทำวีซ่าอาเซียนร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางระหว่างกันได้ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับวีซ่าเชงเก้ลของกลุ่มยุโรป

บทความแนะนำ