ทีเส็บดันแผนรุกตลาดไมซ์อาเซียน

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 18:17 น.
ทีเส็บดันแผนรุกตลาดไมซ์อาเซียน
ทีเส็บแผนรุกตลาดไมซ์อาเซียน ดึงนักธุรกิจมาเลเซีย สิงคโปร์ จัดงานในไทย คาดปีนี้ธุรกิจไมซ์เออีซีโต10%

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บเตรียมใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท รุกแผนการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ใน 2 ส่วน ได้แก่ 1. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการบริการ การจัดงานไมซ์ และ 2. แผนการตลาดการพัฒนาสินค้าและการบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของไมซ์ตลาดอาเซียน

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจัดไมซ์ในประเทศไทยกรุ๊ปละ 15 คน จากเดิมสนับสนุนคนละ 100 เหรียญสหรัฐ/ทริป  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันพบว่านักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ นิยมเดินทางมาใช้สถานที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ เตรียมจัดเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน โดยร่วมมือกับสมาคมต่างๆ นำกลุ่มบิซิเนสในแต่ละประเทศอาเซียนมาจัดงานในประเทศไทย เพื่อให้เกิดภาพการลงทุนทำธุรกิจตามมา ซึ่งในปีนี้คาดว่าไมซ์อาเซียนจะเติบโตอย่างน้อย 10%

"ทีเส็บยังไม่ได้แบ่งกลุ่มตลาดอาเซียนที่ชัดเจน แต่แผนปีนี้จะแยกการทำตลาดนี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จากปัจจุบันกลุ่มอาเซียนถือเป็นตลาดเดียวกับเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนเดินทางมาจัดงานในประเทศไทยถึง 72% ต่อ การแยกกลุ่มให้ชัดเจน จะช่วยให้ทีเส็บวางแผนยุทธศาสตร์ได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น" นางศุภวรรณ กล่าว

ด้านนายนพรัตน์ เมธาวีกุล ผู้อำนวยการทีเส็บ เปิดเผยว่า ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยที่ถดถอย รวมถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน วัดได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มไมซ์เดินทางมาประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่1-3 มีจำนวน 7.4 แสนคน สร้างรายได้ 6.4 หมื่นล้านบาท โดยแผนการตลาดที่เตรียมไว้ คาดว่า จะทำให้ครึ่งปีหลังกลุ่มไมซ์เดินทางมาไทยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9.4 แสนคน รายได้ 8.8 หมื่นล้านบาท ขณะที่ตลาดคนไทยเดินทางทั้งหมด 4.3 ล้านคน รายได้ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้ามีรายได้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี