กบง.ลดเก็บเงินนำส่งดีเซลลง40สต./ลิตร

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 17:51 น.
กบง.ลดเก็บเงินนำส่งดีเซลลง40สต./ลิตร
กบง.ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดีเซล ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ฐานะเป็นบวกกว่า 6,800 ล้านบาท

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่  21 สิงหาคม 2556 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.40 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บเข้ากองทุนฯ 1.30 บาท/ลิตร เป็น 0.90 บาท/ลิตร ซึ่งยังคงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงจากเดิมมีรายรับประมาณ 50 ล้านบาท/วัน เป็นรายรับประมาณ 28 ล้านบาท/วัน อย่างไรก็ดี กองทุนน้ำมันฯ ยังคงมีฐานะเป็นบวกต่อเนื่องโดย  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิเป็นบวก 6,897 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 106.39 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น  2.50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลเมื่อเทียบจากการประชุม กบง. ครั้งก่อนที่อ้างอิงราคาปิดตลาด ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2556  ส่วนน้ำมันเบนซิน  ราคาอยู่ที่ 115.83 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 123.25 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 0.82 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล