สหภาพบี้ททท.แจงเกณฑ์ตั้งผู้บริหาร

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 16:11 น.
สหภาพบี้ททท.แจงเกณฑ์ตั้งผู้บริหาร
สหภาพฯททท.บี้ผู้ว่าการแจงหลักเกณฑ์ตั้งผู้บริหารล็อตใหญ่ รอบ 53 ปี เชื่อการเมืองล้วงลูก เผือกร้อนโยนสมศักย์พลิกมติบอร์ด

นายณัฐพงค์ สุกรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สรทท.) เปิดเผยว่า สหภาพฯได้ทำหนังสือถึงนายสมศักย์ ภูรีศรีศักย์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.เพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานคณะกรรมการ(บอร์ด) ททท. และนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการททท. เพื่อขอรับทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร รวมถึงทบทวนมติบอร์ดแต่งตั้งพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 25 ตำแหน่ง ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อน 60 ปี ในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้สหภาพฯต้องการให้ผู้ว่าการททท.ประชุมหารือร่วมกับพนักงาน ชี้แจงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้ เนื่องจากบางตำแหน่งพนักงานส่วนใหญ่มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าไม่มีความเหมาะสมโปร่งใสเกิดขึ้น โดยผู้บริการททท.ควรมีเส้นทางขอบเขตอาชีพในแต่ละตำแหน่งงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานคนรุ่นใหม่สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานและวางแผนการทำงานของตัวเองในอนาคตได้

นอกจากนี้การแต่งตั้งโยกย้ายควรได้รับการยอมรับจากพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าการแต่งตั้งเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นถือว่ามีจำนวนมากถึง 25 ตำแหน่ง โดยมีจำนวนเยอะที่สุดในรอบ 53 ปี ทำให้ภาพความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตามสหภาพฯต้องการเรียกร้องให้ผู้บริหารททท.วางระบบการแต่งตั้งให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับปรัชญาบริหารจัดการองค์การ ภายใต้แนวคิด ทีเอที สปิริต แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานขององค์กรให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะแนวทางพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานควรมีหลักธรรมาภิบาล และระบบคุณธรรม

“สหภาพฯจะเคลื่อนไหวอย่างสงบ พร้อมกดดันให้ได้รับคำตอบจากผู้บริหารว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแต่งตั้งครั้งนี้ เพราะถ้าระบบไม่มีความชัดเจน ถึงเวลาที่ผู้บริหารต้องวางระบบใหม่ ซึ่งระหว่างนี้พนักงานททท.ที่เป็นแนวร่วมในครั้งนี้จะนัดใส่ชุดดำจนกกว่าจะได้รับคำตอบจากฝ่ายบริหาร หากคำตอบที่ได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เตรียมหารือ วางแนวทางชุมนุมต่อไป”นายณัฐพงค์ กล่าว

แหล่งข่าวจากสหภาพฯ เปิดเผยว่า การแต่งตั้งในครั้งนี้ จำนวน 25 ตำแหน่ง มีจำนวนมากกว่า 50% ที่พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าไม่มีความเหมาะสม และเชื่อว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังการแต่งในครั้งนี้ ซึ่งมองหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว จะทำให้องค์กรททท.อ่อนแอลง และถูกยุบการทำงานในที่สุด เพราะความรู้ความสามารถของผู้บริหารไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า การทบทวนมติบอร์ดททท.เป็นอำนาจการพิจารณาของรมว.การท่องเที่ยวฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่กำกับดูแลททท. ส่วนการชี้แจงหลักเกณฑ์ตามข้อเรียกร้องสหภาพ ฝ่ายบริหารจะเร่งรวบรวมรายละเอียดพร้อมชี้แจงให้พนักงานรับทราบภายในสัปดาห์นี้ แต่ขั้นตอนการแต่งตั้งในครั้งนี้ได้พิจารณาตำแหน่งตามความสามารถ โดยผู้ที่ขึ้นทำหน้าที่ผู้บริหารททท.ทุกตำแหน่งมีความรู้ความสามารถการทำงานหลายตำแหน่งได้ เช่น การแต่งตั้งตำแหน่งฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่ด้านงบประมาณ เชื่อว่าจะสามารถจัดสรรการใช้งบประมาณให้กับองค์กรได้ เพราะภาพรวมด้านตลาดถือเป็นการทำงานในระดับแมคโคร

ด้านนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่การทบทวนมติบอร์ดททท. จนกว่าจะระบุได้ว่ามติบอร์ดได้สร้างความเสียหายให้องค์กรเกิดขึ้น แต่เตรียมตั้งคำถามถึง นายสุรพล ผู้ว่าการททท.ในฐานนะเลขานุการบอร์ดททท.ถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศการชุมนุมในวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา มีพนักงานททท.แต่งกายชุดดำกว่า 200 คน รวมตัวเพื่อเรียกร้องหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ รวมถึงเปิดห้องแสดงความคิดเห็นของพนักงานแสดงความคิดเห็นทางเฟซบุค ห้องน้องเศร้าใจ ซึ่งมีพนักงานททท.ทั้งสำนักงานในประเทศและต่างประเทศกว่ากว่า 500 คน จากจำนวนพนักงานในองค์กรกว่า 900 คน 

บทความแนะนำ