บขส.ทุ่ม3พันล.ย้ายหมอชิต

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 12:13 น.
บขส.ทุ่ม3พันล.ย้ายหมอชิต
บ.ข.ส.จ่อย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ คาดศึกษา 90 วันรู้ผล ทุ่ม 3,000 ล้าน ยกระดับสถานีเท่าสนามบิน

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง (บ.ข.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการ บ.ข.ส. ที่มีนายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อเตรียมจัดหาพื้นที่ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ไปที่แห่งใหม่ คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บ.ข.ส. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขบ. เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 90 วัน หรือภายในสิ้นเดือน ก.ย. 2556

เบื้องต้นการจัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่จะใช้ข้อมูลพื้นฐานเดิมที่ บ.ข.ส.ได้ว่าจ้าง|ให้ศึกษาไปแล้ว โดยคณะกรรมการจะศึกษารายละเอียดของพื้นที่ 3 แห่ง คือ ดอนเมือง เมืองทองธานี และรังสิตว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่ประมาณ 3,000 ล้านบาททั้งนี้ มีกรอบระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 3-5 ปี โดยหลังจากขออนุมัติตามขั้นตอนแล้ว คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในปี 2558 และใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2561

“การลงทุนก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่อาจมีการพิจารณาเรื่องการร่วมทุนกับเอกชน ซึ่งจะต้องหารือในรายละเอียด โดยสถานีขนส่งแห่งใหม่คาดว่าจะต้องใช้พื้นที่ในการดำเนินการประมาณ 120-150 ไร่ โดยจะจัดทำเป็นระบบปิดมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับสนามบิน ส่วนพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพปัจจุบันที่เขตจตุจักรนั้น จะขอเช่าพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เพื่อใช้สำหรับให้บริการรถ บ.ข.ส.ที่วิ่งระยะสั้น” นายวุฒิชาติ กล่าว

กรณีที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ต้องใช้พื้นที่ 120-150 ไร่นั้น นายวุฒิชาติให้เหตุผลว่า เนื่องจาก บ.ข.ส.จะต้องวางแผนรองรับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ 30 ล้านคนต่อปี และคาดว่าในปี 2558 เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคนต่อปี

ด้านนายสมชัย กล่าวว่า บ.ข.ส.มีนโยบายชัดเจนว่าจะต้องย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่ไปที่อื่น โดยจะต้องอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงหรือเชื่อมต่อ กับระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางต่อรถโดยสารให้แก่ผู้โดยสาร แต่จะเป็นที่ใดนั้น ยังเป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปดูแลศึกษาว่าสถานที่ใดมีความเหมาะสมให้ความสะดวกดังกล่าวได้มากที่สุด

สำหรับผลการดำเนินการของ บ.ข.ส. ในปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555) บริษัทมีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 68 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.87% โดยเป็นรายได้จากการเดินรถจำนวน 3,526 ล้านบาท ขณะที่รายได้ในปีงบประมาณ 2556 คาดว่าจะมีกำไรประมาณ 200 ล้านบาท