ครม.ต่ออายุลดภาษีดีเซลอีก 1 เดือน

วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 18:10 น.
ครม.ต่ออายุลดภาษีดีเซลอีก 1 เดือน
ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลไปจนถึงสิ้นเดือนก.ค. พร้อมเว้นภาษีอัญมณีที่จัดแสดงสินค้าในไทย

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 56 เพื่อบรรเทาผลกระทบและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีน้ำมันดีเซลอีกเดือนละ 9,000 ล้านบาท

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. ได้อนุมัติยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อขายและเพิ่มมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในช่วงการจัดงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนก.ย.2556 นี้ หลังจากที่ประสบปัญหาการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูงและปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท การยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีศุลกากรประมาณปีละ 15 ล้านบาท