สทท.เชื่อเที่ยวไทยครึ่งปีหลังรุ่ง

วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 17:29 น.
สทท.เชื่อเที่ยวไทยครึ่งปีหลังรุ่ง
สทท.ยาหอมท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังรุ่ง ต่างชาติทะลุ 26 ล้านคน เกินเป้าททท.ตั้ง 24 ล้านคน จี้รัฐคืนภาษี 1.5 หมื่นบาท/ปี

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 26 ล้านคน เติบโต 17% เทียบกับเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ตั้งเป้า 24-24.5 ล้านคน เติบโเติบโต 13%

ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์การเมืองในประเทศมีความมั่นคง จากเดิมเมื่อปีที่ผ่านมาสทท.ได้ตั้งเป้าเติบโตเฉลี่ยที่ 8-16% รวมถึงนักท่องเที่ยวแถบเอเชียมีกระแสความนิยมท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศจีนเดือนม.ค.- เม.ย.ที่ผ่านมา เดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 1 ล้านคน เฉลี่ยเดือนละ 3.8 แสนคน/เดือน เติบโต 52% ซึ่งคาดว่าตลอดปีนี้คนจีนจะเดินทางมาไทย 4 ล้านคน เทียบกับปีที่ผ่านมา 2.7 ล้านคน ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาประเทศไทย เพราะแหล่งท่องเที่ยวไทยมีความคุ้มค่าเงิน และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรปนิยมเดินทางท่องเที่ยวปีละ 1-2 ครั้ง/ปี

"ความผันผวนทางเศรษฐกิจยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย วัดได้จากดัชนีความเชื่อของผู้ประกอบการท่องเที่ยว 600 รายทั่วประเทศ มีความเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติจะเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยสูงสุดในรอบ 3 ปี และมองว่าอัตราค่าเงินบาทแข็งค่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมา"นางปิยะมาน กล่าว

อย่างไรก็ตามสทท.ต้องการให้ภาครัฐเร่งหามาตรการสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยนำใบเสร็จค่าที่พักโรงแรม บริษัททัวร์ นำมาลดหย่อนภาษีรายได้ปีละ 1.5 หมื่นบาท เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 ปี เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะยาวผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้คนไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแทนการเดินทางเที่ยวต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้รายได้ตลาดในประเทศมีจำนวน 1.1 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ใกล้เคียงกับรายได้ตลาดต่างประเทศ

นางปิยะมาน กล่าวว่า เอกชนท่องเที่ยวต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน 5 เรื่องเร่งด่วน ได้แก่ 1 การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รถบริการสาธารณะ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเติบโต 4 แผนกระตุ้นตลาดในประเทศ และ 5 ปัญหาการตัดราคา โดยรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การบริการของประเทศไทยเสียหายในอนาคต  

บทความแนะนำ