คมนาคมเร่งพัฒนาระบบขนส่ง-โลจิสติกส์ในภูมิภาค

  • วันที่ 09 มิ.ย. 2556 เวลา 20:45 น.

คมนาคมเร่งพัฒนาระบบขนส่ง-โลจิสติกส์ในภูมิภาค

กระทรวงคมนาคม เร่ง พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง-โลจิสติกส์ในภูมิภาคให้มีความเชื่อมโยงกันกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านของรัฐบาล

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 รวม 4 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี และการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค(กรอ.ภูมิภาค)ว่า กระทรวงคมนาคม จะปรับปรุงเส้นทางระหว่างจังหวัด 3 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ด้วยขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร ประกอบด้วย เส้นทางหมายเลข 115 จ.กำแพงเพชร-หมายเลข 117 แยกปลวกสูง-จ.พิจิตร และ , เส้นทางหมายเลข 101 จ.กำแพงเพชร-จ.สุโขทัย(คีรีมาศ)(เชื่อมโยงมรดกโลก) เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าเข้ามายังกำแพงเพชรได้สะดวกขึ้น รวมถึง เส้นทางหมายเลข 11 อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร-หมายเลข 32 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ และโครงการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 3480 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี-หมายเลข 3473 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์-หมายเลข 3013 อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ก่อนที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและมอเตอร์เวย์จะแล้วเสร็จ

รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ตั้งเป้าพัฒนาถนนเส้นรองและเส้นทางหลัก เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน รวมถึงถนนลูกรัง มีแผนลาดยางมะตอยให้ครบทั้งหมด 5,800 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 3-4 ปีข้างหน้า เมื่อการคมนาคมทั้งทางหลัก-เส้นเลือดฝอย-เส้นทางระหว่างอำเภอ/หมู่บ้านมีความสะดวกมากขึ้นและเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่จะมีการลงทุนแล้ว เมื่อแต่ละจังหวัดที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านและมอเตอร์เวย์ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้โดดเด่น เพื่อดึงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นในอนาคต

ข่าวอื่นๆ