ชัชชาติลงนามกฎกระทรวงงดตีทะเบียนรถจดประกอบ

วันที่ 07 มิ.ย. 2556 เวลา 16:17 น.
รมว.คมนาคม ลงนามประกาศกฎกระทรวง งดจดทะเบียนรถจดประกอบ  คาดเริ่มบังคับใช้ 2 สัปดาห์ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม ลงนามในกฎกระทรวงเรื่องงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมรถที่จดทะเบียนพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัด

สำหรับประเภทของรถที่อยู่ในข่ายงดรับจดทะเบียน ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถบรรทุกส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล โดยชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วจะมีความหมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถ โครงคัสซี และโครงรถจักรยานยนต์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถมาจดทะเบียน ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกรณีเป็นรถที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้นำมาจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงบังคับใช้ ส่วนรถที่ต้องผ่าน สมอ.ให้นำมาจดทะเบียนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

นายชัชชาติ กล่าวว่า หลังจากลงนามกฎกระทรวงวันนี้ จะส่งเรื่องไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ประกาศก็จะมีผลบังคับใช้

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงให้รถที่ต้องผ่านการตรวจสภาพของ สมอ.ต้องใช้เวลาอีก 1 ปี เงื่อนไขดังกล่าวกรมฯ ไม่ได้เป็นผู้กำหนด แต่เป็นการต่อเวลาที่ สมอ. ต้องใช้เวลาในการตรวจสภาพรถ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าแล้วและเสียภาษีสรรพสามิต เพื่อรอการตรวจสภาพและจดทะเบียน ขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสภาพของ สมอ.ก็มีค่อนข้างจำกัด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสภาพรถเหล่านี้