ขนส่งงัดกฎเข้มงดตีทะเบียนรถหรู

วันที่ 07 มิ.ย. 2556 เวลา 07:22 น.
ขนส่งงัดกฎเข้มงดตีทะเบียนรถหรู
คมนาคมเต้นออกประกาศงดให้ทะเบียนรถจดประกอบ 7 มิ.ย.นี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะลงนามในร่างประกาศกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถนำเข้าชิ้นส่วนมาจดทะเบียนรถประกอบ ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างกฎหมายมาให้แล้ว และจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับรถ 4 ประเภท คือ 1.รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง 2.รถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้)3.รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถปิกอัพ) และ 4.รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ หากนำรถที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทั้ง 4 ประเภทมาจดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ ต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีเป็นรถประกอบชิ้นส่วนใช้แล้ว แต่รอตรวจสอบจาก สมอ. ให้ยื่นขอจดทะเบียนภายใน 1 ปี

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องยืดเวลารับจดทะเบียนอีก 1 ปี เพราะต้องให้ สมอ. ตรวจรถค้างท่อก่อนมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งฯ