ชัชชาติชี้กรมขนส่งฯแค่ปลายทางปัญหารถหรู

วันที่ 05 มิ.ย. 2556 เวลา 20:52 น.
"ชัชชาติ"ระบุกรมการขนส่งถือเป็นปลายทางปัญหารถหรู ชี้ควรกำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบมากขึ้น

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  รมว.คมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รวบรวมสถิติรถจดประกอบจากชิ้นส่วนเก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศและใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2553-31 มี.ค.2556  มีทั้งสิ้น  6,862  คัน แบ่ง เป็น กรุงเทพ 861 คัน  ต่างจังหวัด 6,001 คัน 

"ปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของกรมขนส่งฯ ถือว่าเป็นปลายทางแล้ว  แต่ก็ต้องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลทั้งรถหรู รถจดประกอบ และรถที่อยู่ในตลาดเกรย์มาร์เกตมากขึ้น ส่วนรถจดประกอบที่แจ้งว่าใช้กาซเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว ต้องเพิ่มเรื่องการทดสอบขับหรือใช้งานได้จริง  ส่วนรถที่จะนำมาจดทะเบียนหลังจากคงต้องดูให้รอบคอมมากขึ้น"นายชัชชาติกล่าว

ทั้งนี้ ขบ.รายงานสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่า ในพื้นที่ขนส่งจังหวัดต่างๆ รวม 6,001 คัน ประกอบด้วย นนทบุรี 2,741 คัน สระบุรี1,289คัน พระนครศรีอยุธยา 679 คัน อ่างทอง 355 คัน นครปฐม 343 คัน  ปราจีนบุรี 318คัน นครนายก 118 คัน  ชลบุรี 54 คัน กาญจนบุรี 42 คัน  ราชบุรี 31 คัน ศรีสะเกษ 23 คัน  อุบลราชธานี 5 คัน  สมุทรสงคราม 1 คัน  

อุดรธานี 1 คัน  อุตรดิตถ์  1 คัน ส่วนข้อมูลรถจดประกอบการชิ้นส่วนเก่าที่นำไปจดทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 ถึง 31 มี.ค.2556  รวม 14 คัน ประกอบด้วย พอร์เช่3 คัน เบนท์เบย์ 2 คัน เฟอร์รารี่  2 คัน มาสด้า 1 คัน. เมอร์ซิเดส เบนซ์ 1 คัน นิสสัน  2คัน  โตโยต้า 2 คัน  โฟล์คสวาเกน  1 คัน

นายชัชชาติ กล่าวว่า ความจริงระเบียบของกรมการขนส่งฯมีความเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้ว ในระเบียบระบุว่า การจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ที่ยื่นขอจะต้องแนบหลักฐานประกอบด้วย 1.การได้มาของโครงคลัทซี คือใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแนบแบบแสดงรายการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ คือหนังสือแจ้งจำหน่ายและบัญชีรับการจำหน่ายเครื่องยนต์ 3.หลักฐานประกอบรถ คือใบเสร็จค่าแรงประกอบรถ 4.หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถ

5.หนังสือรับรองการตรวจสภาพและทดสอบการติดตั้งรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 6.หลักฐานเสียภาษีสรรพสามิต สำหรับรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า 7.หนังสือทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ยกเว้นรถยนต์ประกอบชิ้นส่วนเก่าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงระบบเดียว และกำหนดว่าต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ยื่นขอจดทะเบียนด้วย

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขบ.มีคำสั่งลงวันที่ 26 ส.ค.2553 สั่งการให้ช่างตรวจสภาพรถเข้มงวดกับรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนรถเก่าและต้องถ่ายภาพรถที่ติดตั้งระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจัดเก็บเป็นประวัติรถเอาไว้ด้วย รวมทั้งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่า พบพฤติกรรมว่ามีเจ้าของรถจดประกอบชิ้นส่วนจากอุปกรณ์เก่าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง นำรถไปปรับเปลี่ยนจากที่ขอจดทะเบียนแบบใช้ก๊าซอย่างเดียว ได้เปลี่ยนเป็นใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือดีเซลภายในเวลาอันสั้น ทำให้ ขบ.ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มี.ค.2554 อีกครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสภาพรถจดประกอบการที่มีการแจ้งเปลี่ยนกลับมาใช้เชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ขอให้มีการเก็บประวัติข้อมูลรถรวมทั้งรถที่แจ้งย้ายออกไปใช้งานจังหวัดอื่นด้วย