ไข่ไก่ราคาแพง

วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 17:18 น.
เผยไข่ทยอยปรับราคาต่อเนื่อง-ขาดตลาด ซึ่งทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุสาเหตุไข่ไก่แพง เพราะอากาศร้อนและลดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ทำผลผลิตน้อยลง วอนผู้บริโภคเข้าใจ