ปตท.แจงไม่รู้จักแฮกเกอร์สำนักนายกฯ

วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 14:56 น.
ปตท. ชี้แจงไม่เคยรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์เจาะข้อมูลสำนักนายกฯ

นางพุทธชาด  มุกดาประกร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า นายณรงค์ฤทธิ์  สุขสาร  หรือใช้นามว่า “ตาเล็ก” ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในการแฮกเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยที่บุคคลดังกล่าวได้กล่าวอ้างว่า  “ตอนนี้กำลังอยู่กับกลุ่ม ปตท. ... กำลังจะคุยกันเรื่องงาน”  นั้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว และขอชี้แจงว่า  ปตท. มิได้รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ และ/หรือดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งกับ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสาร ผู้ใช้นามว่า “ตาเล็ก” แต่อย่างใดทั้งสิ้น

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินงานของ ปตท. ว่า  ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงานและเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารงานอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด