เปิดตัวโครงการบ้านโซล่าเซลล์ลดพลังงาน

วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 18:21 น.
เปิดตัวโครงการบ้านโซล่าเซลล์ลดพลังงาน
บางจาก จับมือสถาปนิกสยาม และ12 มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ “บ้านโซล่าเซลล์แบบมืออาชีพเพื่อคนไทย” หนุนลดใช้พลังงาน

นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม เปิดเผยว่า บางจากสนับสนุนการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจไปยังพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Sunny Bangchak ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง ที่อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กำลังผลิตรวม 70 เมกะวัตต์ และกำลังจะเปิดเพิ่มเติมในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนืออีก 48 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 118 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต (Solar House for Future Green Living) ในการนำพลังงานธรรมชาติจากเซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในอาคาร บ้านเรือนของประชาชน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาออกแบบติดตั้งกับบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชนใช้ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากส่วนกลาง

"โครงการนี้ยังได้ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้แผงโซล่าเซลล์มาตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านได้อย่างกลมกลืน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ด้วยแนวคิด Green House บ้านอยู่สบาย ช่วยประหยัดไฟและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง” นายวิเชียรกล่าว

สำหรับ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณาจารย์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกันออกแบบบ้านโซล่าเซลล์ พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในระดับครัวเรือน และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นำไปพัฒนาในโครงการ โดยผลงานการออกแบบครั้งนี้ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 12 หลัง ทาว์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมอีก 3 แบบ