สั่งทช.ตรวจสอบสะพานทั่วปท.หวั่นซ้ำรอยสลิงขาด

วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 17:37 น.
รมช.คมนาคม สั่งการทางหลวงชนบทตรวจสอบสะพานทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสะพานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและสร้างความมั่นใจในการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพานของกรมทางหลวงชนบท โดยมั่นใจได้ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพราะมีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างชัดเจน

นายประเสริฐ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทมีสะพานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว่า 4,900 แห่ง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 11 แห่ง และมีสะพานแขวนลวดสลิง 4 แห่ง และได้รายงานผลการตรวจสอบสะพานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้กำหนดหลักการในการตรวจสอบสะพานของกรม โดยการตรวจสอบปกติ จะตรวจสอบสะพานทุก 3 เดือน ถ้าพบความเสียหายก็จะทำการตรวจสอบพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างละเอียด และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับสะพาน เช่น ไฟไหม้ รถชน สารเคมีรั่วไหล แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น ก็จะมีการตรวจสอบฉุกเฉินอีก เพื่อให้สะพานอยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยอยู่เสมอ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า สะพานที่มีลักษณะแขวนลวดสลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. นั้น มี 4 แห่ง ได้แก่ สะพานเคเบิ้ลข้ามแม่น้ำแคว อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ความยาวช่วงกลาง 75 เมตร,  สะพานเคเบิ้ลข้ามแม่น้ำยม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาวช่วงกลาง 129 เมตร,  สะพานเคเบิ้ลข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาวช่วงกลาง 75 เมตร และสะพานเคเบิ้ลข้ามแม่น้ำยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาวช่วงกลาง 129 เมตร

ทั้งนี้ ทช.ได้ตรวจสอบการใช้งานของสะพานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามระยะที่กำหนดและพบว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสะพานทั้ง 4 แห่งนี้เป็นสะพานขนาดเล็กใช้สำหรับทางเดินเท้า ขับขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทช.พร้อมช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าตรวจสอบสะพานต่างๆ แม้จะไม่ได้อยู่ในความดูแล และพร้อมให้คำปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย อปท.สามารถประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักทางหลวงชนบทและสำนักงานทางหลวงชนบททั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต