ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดครั้งแรกรอบ7เดือน

วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 14:47 น.
ความกังวลค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนเมษายน 2556 พบว่า ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 83.7 จากเดือนมีนาคมที่ระดับ 84.8 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็ง จะส่งผลกระทบต่อการส่งออก การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรจะตกต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาลดลงมากกว่า 20%  โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจประชาชน เริ่มมีความวิตกกังวลจากปัญหาค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่ จะกระทบกับภาคธุรกิจมากกว่า แต่เชื่อว่า สุดท้ายจะกลับมากระทบมายังภาคประชาชนต่อปัญหาค่าครองชีพในอนาคต ซึ่งเห็นได้ชัดจากราคาสินค้าเกษตร เริ่มตกต่ำ โดยเฉพาะราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งทำให้การวางแผนซื้อบ้าน ซื้อรถ ชะลอตัวลงไปด้วย และที่เห็นได้ชัดเจน การแถลงอัตราเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ เดือนเมษายน พบว่า สูงขึ้น 2.42% ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ 41 เดือน สะท้อนให้เห็นว่า กำลังซื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ดังนั้น รัฐบาล ต้องเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ และเร่งหามาตรการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน แต่หอการค้าไทย ยังเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ ยังขยายตัวได้ 5% แต่หากรัฐบาลไม่เข้ามาดูแลอาจจะขยายตัวต่ำกว่า 5% ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต