ชงลดขั้นตอนแก้กฎสู่อาเซียน

วันที่ 07 เม.ย. 2556 เวลา 15:52 น.
ชงลดขั้นตอนแก้กฎสู่อาเซียน
คณะกรรมการอาเซียนฯ ชงรัฐ ลดหน่วยงาน-ขั้นตอน ปรับกฎ รับอาเซียน

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เตรียมทำหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลควรดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเสาหลักด้านเศรษฐกิจต้องแก้ไขกฎระเบียบหลายอย่างให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ กรณีการถือหุ้นของต่างชาติ ที่กฎหมายไทยกำหนดสัดส่วนไม่เกิน 49% แต่ตกลงในกรอบอาเซียนให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 70% ในบางกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการขนส่งสินค้าจากไทยไปพม่าและต่อไปประเทศอื่น ที่ต้องเปลี่ยนหัวรถจักร มาตรการตรวจสินค้าที่มีหลายหน่วยงานดูแล ไม่ใช่แค่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข พาณิชย์ กรมศุลกากร จึงควรลดหน่วยงานและขั้นตอนลงเพื่อให้สะดวกขึ้น

ขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมสิ่งที่ไทยเป็นผู้นำให้คงไว้ เช่น ภาคเกษตรและส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย ซึ่งแข่งขันในเวทีโลกได้ยาก เพราะสายป่านยาวไม่พอ ดังนั้นจึงเสนอให้บริษัทรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น ปตท.สผ. ปูนซิเมนต์ไทย มิตรผล กลุ่มซีพี ดึงเอสเอ็มอีไปเติบโตด้วยกันทั้งซัพพลายเชน รวมถึงตั้งกองทุนสนับสนุนเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังต้องการใช้จังหวะที่คนไทยกำลังตื่นตัวในเรื่องอาเซียนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่ามีการรวมกันเป็นประชาคมจะสร้างประโยชน์อย่างไร สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรบ้าง และประชาชนทั่วไปจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมได้อย่างไร

อีกทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งระดมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง และได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 5 7 9 11 และหน่วยงานต่างๆ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้

นายอรรถยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือเพิ่มเติมอีก 2 เล่ม จำนวน รวม 5 แสนเล่ม คือ 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 และบัวแก้วไขปัญหาประชาคมอาเซียน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้เข้าใจง่าย นอกเหนือจากการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับแจกให้ประชาชนฟรี รวมทั้งจะประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำหนังสือไปแจกให้ประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป