ไฟเขียวกม.ให้ค้นรถหนีภาษีในสถานประกอบการ

วันที่ 05 เม.ย. 2556 เวลา 16:47 น.
ไฟเขียวกม.ให้ค้นรถหนีภาษีในสถานประกอบการ
วุฒิสภา ผ่านร่างพ.ร.บ.รถยนต์ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรถหนีภาษีถึงสถานประกอบการ โดยใช้หมายค้นจากศาล

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเสียงข้างมาก 67 เสียงเห็นชอบกับกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)รถยนต์พ.ศ. มีสาระสำคัญ คือ การให้อำนาจนายทะเบียนและผู้ตรวจการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายสามารถเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่ามีรถค้างชำระภาษีประจำปีหรือมีการใช้รถที่สิ้นอายุการใช้งาน และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถนั้นไว้ได้โดยมีหมายค้นจากศาล

พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ สว.สรรหา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าวุฒิสภาจะผ่านกฎหมายฉบับนี้แต่ยังมีบางประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ คือคำว่า “วันและเวลาราชการ” ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนั้นจะมีความครอบคลุมอย่างไร ระหว่างจะให้มีความหมายเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.หรือทุกวันในเวลา 8.30น.-16.30น. เพราะถ้าไม่กำหนดให้ชัดเจนมีปัญหาในทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งทั้งหมดคาดว่าในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะปรับปรุงถ้อยคำให้มีความชัดเจนต่อไป