ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ6โลก

วันที่ 03 เม.ย. 2556 เวลา 10:32 น.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ6โลก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลกประจำปี 2555 ในกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่

น.ส.วิไลวรรณ นัดวิไล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สภาท่าอากาศยานสากล (Airports Council International: ACI) ได้ประกาศให้ ทสภ. เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลก ประจำปี 2555 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการต่อปีมากกว่า 40 ล้านคนขึ้นไป ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2554 ที่ผ่านมา ที่อยู่อันดับที่ 7

ในแต่ละปีทาง ACI จะมีการจัดอันดับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานทั่วโลกตามโครงการจัดอันดับคุณภาพท่าอากาศยาน หรือ Airport Service Quality (ASQ) โดยในปี 2555 มีท่าอากาศยาน เข้าร่วมโครงการ 199 แห่ง ซึ่งการจัดอันดับนั้นทาง ACI จะทำการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดังกล่าวจากผู้โดยสารกว่า 400,000 คน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ จำนวน 8 หัวข้อหลัก เช่น การเข้าออกท่าอากาศยาน การตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร การตรวจหนังสือเดินทาง ความชัดเจนในการบอกทิศทาง การบริการของเจ้าหน้าที่ และบรรยากาศและความสะอาดของท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยจะมีการสอบถามปีละ 4 ครั้ง  และรวมผลคะแนนเพื่อนำมาจัดอันดับการให้บริการดีเด่นเป็นประจำปี ซึ่งการจัดอันดับจะมีการแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น ท่าอากาศยานดีเด่นของโลกโดยรวม ประเภทตามขนาดของท่าอากาศยานที่มีการแบ่งตามจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการต่อปี ประเภทที่ตั้งตามภูมิภาค เป็นต้น

น.ส.วิไลวรรณ กล่าวว่า สำหรับการจัดอันดับของ ทสภ. ที่ได้รับอันดับ 6 ในครั้งนี้อยู่ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการต่อปีมากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้มีท่าอากาศยานทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยท่าอากาศยานที่ได้อันดับหนึ่งถึงห้าตามที่ ACI  ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ คือ ท่าอากาศยานชางงี ท่าอากาศยานปักกิ่ง ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ท่าอากาศยานกวางโจว และ ทสภ. ของไทยได้อันดับที่ 6

สำหรับ ในปีนี้ ทสภ. ได้คะแนนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในทุกด้าน จึงทำให้ได้อันดับขึ้นจากอันดับ 7 มาอยู่ที่ 6 แม้ว่า ทสภ. จะมีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 50 ล้านคนก็ตาม ทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  สายการบิน ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร และร้านค้า รวมกว่า 200 หน่วยงาน ที่ตั้งใจพัฒนาการบริการจนทำให้การจัดอันดับสูงขึ้น ทสภ. จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา  ณ โอกาสนี้ ที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทสภ. ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 1 ใน 5 ของโลกให้ได้ในปี 2557 เพื่อนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทยทุกคน