ประมงประกาศเข้มปิดอ่าวอันดามัน3เดือน

  • วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 12:10 น.

ประมงประกาศเข้มปิดอ่าวอันดามัน3เดือน

กรมประมงประกาศปิดอ่าวฝั่งอันดามัน 4  จังหวัดเป็นเวลา 3 เดือน ให้สัตว์น้ำขยายพันธุ์ เตือนพบผู้กระทำผิดจับกุมทันที

นายวิมล  จันทรโรทัย  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก ฝั่งทะเลอันดามัน (ปิดอ่าวอันดามัน) ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 4, 696 ตารางกิโลเมตร ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่  และตรัง โดยปีนี้กำหนดปิดอ่าวอันดามันในระหว่างวันที่ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน นี้ เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ผลจากการสำรวจสภาวะทรัพยากรบริเวณเขตปิดอ่าวฯ พบว่า ในช่วงระหว่างมาตรการฯ และช่วงท้ายมาตรการฯ มีอัตราการจับเฉลี่ย 292 และ 257 กก./ชม. ซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 1.7 และ 1.5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมาตรการฯ (168 กก.ชม.)  อีกทั้ง ข้อมูลจากผลของการทำประมงพาณิชย์ และประมงพื้นบ้านว่าได้ผลผลิตในพื้นที่มากกว่า 86,017 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2554 (85,262 ตัน) รวมทั้งพื้นที่บริเวณที่เคยเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดน้อยลง จากการทำประมงที่มากเกินสมดุล กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้น จึงสามารถยืนยันได้ว่ามาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน สามารถรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำที่กำลังมีไข่ และเข้ามาวางไข่เลี้ยงลูก ให้เพิ่มปริมาณขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างแน่นอน

สำหรับ กฎระเบียบตามมาตรการปิดอ่าวฯ ได้กำหนดเครื่องมือทำการประมงต้องห้าม ได้แก่ เครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล  เครื่องมืออวนประเภทล้อมจับทุกชนิด  เครื่องมืออวนติดตาที่มีช่องตาเล็กกว่า 4.7 ซม.

สำหรับเครื่องมือที่ยกเว้นให้ทำการประมงได้ ได้แก่  เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักทำการประมงเฉพาะในเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก   เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบกับเรือกลเฉพาะในเวลากลางคืน ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น  เครื่องมืออวนโป๊ะ

บทกำหนดโทษ  หากมีชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าวฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ห้าพันบาท ถึง หนึ่งหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ทั้งนี้ กรมประมงจะจัดพิธีประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 2 เมษายน นี้ ที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งขอให้ชาวประมงให้ความร่วมมือกับทางราชการ งดทำการประมงด้วยเครื่องมือดังที่กล่าวข้างต้นในพื้นที่ที่กำหนด เป็นเวลา 3 เดือน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ