ขสมก.ร้องรัฐซื้อเมล์เอ็นจีวี

วันที่ 26 มี.ค. 2556 เวลา 11:00 น.
สหภาพแรงงาน ขสมก. เรียกร้องรัฐบาล จัดซื้อรถเมล์ NGV 6 พันคัน ตามมติ ครม.ยุคนายสมัคร สุนทรเวช

บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ยื่นหนังสือผ่าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟู ขสมก. หลังจากที่ได้เสนอแผนฟื้นฟูตั้งแต่สมัย นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติรับหลักการให้จัดหารถเมล์ใหม่โดยใช้ระบบเครื่องยนต์เอ็นจีวี จำนวน 6,000 คัน  ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยโครงการนี้จะนำตั๋วระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตั๋วเชื่อมโยงทุกเส้นทาง และร่วมกับรถเมล์เอกชน, รถไฟฟ้า และระบบขนส่งทางน้ำมาใช้

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่า จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีตวามคืบหน้าใดๆ

สหภาพแรงงาน ขสมก. ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าโครงการ 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล หากไม่ดำเนินการในขณะนี้ จะทำให้ระหว่างรอการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า, รถไฟความเร็วสูง, คนกรุงเทพฯ จะต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและสูดดมควันพิษจากท่อไอเสีย ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเสื่อมลง จึงเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูดังกล่าวด้วย