เอาจริงห้ามแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร

  • วันที่ 09 มี.ค. 2556 เวลา 20:58 น.

เอาจริงห้ามแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก เข้มเอาผิดแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจทุกจุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการสหกรณ์รถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาหารือร่วมถึงปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร โดยขอความร่วมมือให้เข้มงวดตรวจสอบใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถ และจัดทำประวัติผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล กรณีผู้ขับรถแท็กซี่กระทำผิด นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารพร้อม ระบุโทษ เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร ซึ่งผู้ประกอบการสหกรณ์รถแท็กซี่ ยืนยันว่า จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เร่งแก้ไขปัญหาการร้องเรียนรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร โดยการจัดผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกออกตรวจตามจุดให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารพร้อมระบุโทษ อีกทั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิดซีซีทีวี ตามจุดให้บริการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ