เพิ่มรถโดยสารไปชมงาน Thailand 2020

  • วันที่ 09 มี.ค. 2556 เวลา 16:40 น.

เพิ่มรถโดยสารไปชมงาน Thailand 2020

กระทรวงคมนาคม จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกประชาชน ในงานนิทรรศการ “Thailand-2020-ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” 

กระทรวงคมนาคมจัดโครงการจัดนิทรรศการแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 – 2563 ภายใต้ชื่อ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนที่สำคัญภายใต้แผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ของกระทรวงคมนาคม และการพัฒนางานทางหลวงเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรองรับการ  เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สู่สาธารณชน

โดยในการจัดนิทรรศการดังกล่าว มีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน...ประเทศชาติและประชาชน  ได้อะไร?” ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง BB 205 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว จากจังหวัดต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้ประจำวันในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 20 – 40% เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน ฯลฯ และสินค้าจำเป็นในครัวเรือนในราคาถูกเป็นพิเศษ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมการเสวนา ดังนี้

1. เพิ่มความถี่รถโดยสารประจำทางที่มีเส้นทางผ่านหรือเข้าศูนย์ราชการฯ ให้มากขึ้น ได้แก่สาย 66  สายใต้ใหม่ – ศูนย์ราชการฯสาย 505 ลุมพินี – ศูนย์ราชการฯ – ปากเกร็ดสาย 166  อนุสาวรีย์ชัยฯ -  ศูนย์ราชการฯ – เมืองทองสาย 356  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศูนย์ราชการฯ – ปากเกร็ดโดยช่วงเย็น ขสมก. ได้จัดรถโดยสารสาย 26 และ 59 รับ – ส่ง บริเวณด้านหน้าอาคารจัดงานด้วย

2. จัดรถ Shuttle Bus รับ – ส่ง ฟรี จำนวน 3 เส้นทาง ดังนี้2.1 ให้บริการเดินรถภายในศูนย์ราชการฯ มีรถออกทุก 5 – 10 นาที/คัน2.2 ให้บริการเดินรถจากสถานีรถไฟหลักสี่ – ศูนย์ราชการฯ มีรถออกทุก 5 – 10 นาที/คัน2.3 เส้นทางเฉพาะกิจ (ทางด่วนพิเศษ) จากอู่หมอชิต 2  ผ่านสถานีรถไฟฟ้า BTS      หมอชิต สิ้นสุดที่ศูนย์ราชการฯ (ไม่จอดรับ – ส่ง ระหว่างทาง โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน 15 คัน         มีรถออกทุก 5 – 10 นาที/คัน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดบริเวณอาคารจอดรถ บริเวณพื้นที่แนวถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์ราชการฯ ตามที่ศูนย์ราชการฯ กำหนด สำหรับรถบัส รถโดยสารขนาดใหญ่ สามารถจอดที่บริเวณ Bus Terminal ของ ขสมก. ด้านหน้าร้าน Golden Place ประมาณ 30 คัน แนวถนนบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพไทย และแนวถนนแจ้งวัฒนะซอย 5 และแนวถนนด้านหลังอาคาร B

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ