เสนอกทค.เร่งเยียวยา345เรื่องร้องเรียน

วันที่ 05 มี.ค. 2556 เวลา 16:10 น.
เสนอกทค.เร่งเยียวยา345เรื่องร้องเรียน
อนุฯคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม เสนอ กทค. ออกมติเยียวยาความเสียหายผู้ร้องเรียน หากยังไม่ได้ข้อยุติห้ามผู้ให้บริการตัดสัญญาณ

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า เรื่องร้องเรียนจำนวน 345 เรื่องที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมพิจารณาแล้ว ทางสำนักงาน กสทช. จะนำให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไปพิจารณา ต้องการให้ กทค. เร่งรัดพิจารณาเพื่อหาแนวทางเยียวยาแก้ไขเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเป็นการด่วน เพราะหากล่าช้าออกไปผู้ร้องอาจถูกตัดสัญญาณและถูกยึดเลขหมายโทรศัพท์ได้ และขอให้ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนลดลง

"อยากให้ กทค. มีมติเหมือนกับเมื่อครั้ง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เคยมีมติเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากเรื่องร้องเรียนได้เข้าสู่กระบวนการร้องเรียนตามประกาศ กทช. ผู้ให้บริการต้องเปิดสัญญาณโทรศัพท์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเยียวยาความเสียหายเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องร้องเรียนนั้น" น.ส.สารีกล่าว

น.ส.สารี กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ การกำหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (พรีเพด) ซึ่งเป็นกรณีร้องเรียนที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่า บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ  ตัดสัญญาณโทรศัพท์ผู้ร้อง แถมยังยึดเงินในระบบและยึดเลขหมายโทรศัพท์ไปด้วย หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ร้อง เช่น ถูกตัดสัญญาณ หรือถูกยึดเลขหมายโทรศัพท์

นอกจากนี้ กทค. ควรหาแนวทางทำให้การจัดเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ลดขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มากที่สุด เพราะทราบมาว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้คือ เมื่อเรื่องร้องเรียนผ่านขั้นตอนการให้ความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จะต้องผ่านขั้นตอนอื่นอีกกว่า 10 ขั้นตอน กว่าเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นจะได้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุม กทค.