ราคาสินค้าประจำวัน

วันที่ 04 มี.ค. 2556 เวลา 09:16 น.
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาสินค้าสำคัญประจำวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556/ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์