ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ แย้มแผนเข้าตลท.

วันที่ 15 ก.พ. 2556 เวลา 18:08 น.
ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ แย้มแผนเข้าตลท.
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ฯ แย้มแผนนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ทีเอสอี) กล่าวว่า  หลังจากบริษัทฯ เพิ่มทุนครั้งล่าสุด ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,365 ล้านบาทแล้ว แต่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตอีก 100 เมกะวัตต์  ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 7,000 ล้านบาท  ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนคงต้องเพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ แผนการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตในอนาคตอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องรอการเปิดประมูลใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน และหากไม่มีการเปิดประมูลบริษัทฯ อาจต้องไปซื้อใบอนุญาตจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่ได้มีการลงทุน  ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่าปกติ

ดังนั้น บริษัทมีแผนจะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ไอพีโอ)  ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และยังมีส่วนสำคัญต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ที่ 3 ต่อ 1 เท่า ซึ่งแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งหมดว่าจะมาจาการทำไอพีโอ การออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  หรือส่วนอื่นๆ เท่าใดจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีนี้

นางสาวแคทลีน กล่าวว่า แผนการลงทุนของบริษัท จะลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโฟโต้โวเทอิค (Photovoltaic:PV) ซึ่งนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยตั้ง บริษัทสยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (SSE 1) โดยเป็นการลงทุนใน 10 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งหมด 80 เมกะวัตต์  ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 5,400 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสละ 40 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น เฟสที่ 1 มี 5 โครงการ กำลังการผลิตโครงการละ 8 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม 2556 ส่วนเฟสที่ 2 อีก 5 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกัน กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556

“โดยโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ที่มีกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี” นางสาวแคทลีน กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 มีการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุนกว่า 900 ล้านบาท จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค