เร่งเจรจาอิเหนาเปิดช่องตลาดทุเรียน

วันที่ 06 ก.พ. 2556 เวลา 15:04 น.
เร่งเจรจาอิเหนาเปิดช่องตลาดทุเรียน
รมว.เกษตรฯ หวั่นปริมาณส่งออกทุเรียนปีนี้ ได้รับผลกระทบหลังอินโดนีเซียวางเงื่อนไขไม่ให้นำเข้าสินค้าเกษตรหลายชนิด

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศอินโดนีเซียได้วางเงื่อนไขไม่ให้นำเข้าสินค้าเกษตรหลายชนิด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยที่มีการส่งออกไปยังอินโดนีเซียคิดเป็นมูลค่าถึง 600 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น มาตรการในเบื้องต้นที่กระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดดำเนินการนั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายชลิต  ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมวางแผนการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีในประเทศและส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งหากไทยไม่สามารถส่งออกไปยังอินโดนีเซียได้เหมือนเช่นที่ผ่านมาก็ต้องหาตลาดใหม่ เช่น เวียดนาม หรือจีน

สำหรับปริมาณผลผลิตทุเรียนปี 2556 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 529,500 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.12% โดยพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีผลผลิตรวมกว่า 5 แสนตัน