ทอท.พร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงตรุษจีน

วันที่ 05 ก.พ. 2556 เวลา 13:21 น.
ทอท.พร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงตรุษจีน
ทอท.คาดช่วงตรุษจีนปีนี้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีผู้โดยสารกว่า 3.5 ล้านคน

นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้มีสายการบินจำนวนมากขอเพิ่มเที่ยวบินประจำในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งโดยภาพรวมของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการในช่วงดังกล่าวถึง 3,541,261 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็น 21% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนของปีที่แล้ว แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2,289,443 คน ผู้โดยสารภายในประเทศ 1,251,819 คน

สำหรับเที่ยวบินประจำมีจำนวน 21,085 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนของปี 2555 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12,0636 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 9,022 เที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ซึ่งมีจำนวนถึง 2,730,175 คน

นายสมชัย กล่าวว่า ในช่วงตรุษจีนนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 30 สายการบิน ได้ขอเพิ่มเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 883 เที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินจากสายการบิน China Eastern Airline ถึง 280 เที่ยวบิน สายการบิน Bangkok Airways 108 เที่ยวบิน สายการบิน China Southern Airlines 58 เที่ยวบิน สายการบิน Shenzhen Airlines 44 เที่ยวบิน

สำหรับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการเพิ่มเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 16 เที่ยวบิน และ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการขอเพิ่มเที่ยวบินอีก 8 เที่ยวบิน และในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งสายการบินแอร์เอเชียย้ายฐานมาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 นั้น ได้ทำให้ปริมาณการจราจรทางอากาศของที่นี่เพิ่มขึ้น คือ มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 277 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 24,797 คนต่อวัน และในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารสูงขึ้นจากปกติ คือ มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 382 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 45,738 คน